Uitheemse kunst: voorouderbeelden uit Afrika

Voorouderverering komt nog steeds veel voor in Afrika en hoort bij de inheemse religies die van oudsher door vele Afrikanen aangehangen worden. Voorouderbeelden worden gesmeed om de overleden voorouders te kunnen vereren. Meestal worden daarbij bepaalde (offer)rituelen uitgevoerd. Er wordt van uitgegaan dat voorouders na hun dood verder leven als geesten en zich zo onder de nabestaanden bevinden. Een vooroudergeest is in staat om invloed uit te oefenen op het lot van zijn of haar bloedverwanten. Het is daarom mogelijk om bijvoorbeeld de hulp van een overleden voorouder in te roepen bij persoonlijke of sociale problemen in het dagelijkse leven. …

Continue Reading